Om mig

Min vision är att du mår bra.
Och att du kan
 vara den du verkligen är och leva ditt drömliv.


Om du mår bra så kan du ge mer av dig själv till andra – och fler kan må allt bättre. Hur du mår och lever ditt liv gör skillnad för dig och människor i din närhet. Att ta hand om dig, är första steget för att också finnas för andra.

Min vision är också:

  • friska välmående arbetsplatser, företag och organisationer som når resultat och gör skillnad, där människor mår bra och vill vara.
  • hållbara chefer, som tar hand om sig själva och ser sina medarbetare – på riktigt!

Min idé är att erbjuda behandling, coachning och utveckling – för ditt allra bästa.
Jag arbetar för hälsa, utveckling och hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv.
Utveckling innebär att jag genomför allt från föreläsningar, workshops till utvecklingsprojekt för samsyn och gemenskap på arbetsplatsen, eller processarbete på företag för en positiv och stressfri arbetsplats.

Lokaler
Behandlingar och coachning ger jag på Yogavayu vid Farsta strand och på Coachhuset på Luntmakargatan 52 i Stockholm. Coaching erbjuds också via telefon eller skype.

Kontakta mig via mail eller telefon
info@linalanestrand.se
0705-31 34 07

Processledning, organisations- och ledarutveckling
Jag har arbetat professionellt med processledning, organisationsutveckling, ledarutbildning och grupputveckling sedan 2000 via anställningar på Rädda Barnen, Studiefrämjandet och Hälsofrämjandet. Under tre år arbetade jag som marknadschef på livsmedelsgrossisten Biofood, där jag även ingick i ledningsgruppen. Idag processleder jag i huvudsak utvecklinsgprocesser som handlar visions- och värderingsarbete, delaktighet och inflytande, personalfrågor, hälsa liksom affärs- och organisationsutveckling. Som processledare är jag mån om att skapa delaktighet och engagemang samt att se till möjligheter, glädje och gemenskap i utvecklinsarbetet.

Jag håller föreläsningar, kurser och leder workshops samt skriver artiklar och reportage.

Coaching
Jag erbjuder coaching för hälsa och välmående. Grunden handlar om att finna sig själv och sin inre röst och låta sig själv leva livet full ut – som den man är. Genom att befria sig från negativa mönster och beteenden som blockerar livets flöde frigörs energi till att skapa och leva det liv som var och en drömmer om. Mitt eget inre arbete har berikat mitt liv på ett enastående sätt och gör skillnad för mig, varje dag.

Mindfulness
Med hjälp av medveten närvaro ökar min upplevelse av livet och jag kan tydligare se mina valmöjligheter och uppleva livets stora och små ögonblick. Mindfulness har blivit en naturlig del av mitt liv, som berikar var dag med förhållningssätt, verktyg, meditationer och djup meningsfullhet. Jag har genomfört en vetenskaplig studie “Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro” och är utbildad mindfulnessinstruktör.

Andning
Genom egen yogaträning och utbildning i Effektiv Andning upptäckte jag och min familj de möjligheter som bor i andningen. Med hjälp av Effektiv Andning har vi hanterat astmabesvär och stress i familjen och sett den Effektiva Andningens möjligheter på nära håll. Effektiv Andning erbjuder balans i kropp, själ och tanke på ett fantastiskt sätt och skänker en balanserad, lugn och kraftfull energi!

Mat
Jag njuter av ekologiska, närodlade råvaror som stärker kropp och själ. Tack vare medveten kost har jag och min familj lärt oss vilka fantastiska möjligheter som bor i maten och sett hur hälsosam mat bidrar till en friskare livsstil med mer energi och glädje. Föreläsningar Matlust och Sötsug lanserades 2008 och är ännu mina mest efterfrågade föreläsningar.

Hälsoresa
Mitt arbete med hälsa började som det ofta gör, med ohälsa. Ohälsa hos vår son, som tidigt hade besvär med astma, allergier, födoämnesintoleranser och nedsatt immunförsvar. Det blev starten på en resa för att finna kunskap och vägar för att naturligt läka ohälsa och att främja och skapa hälsa. Att skapa kunskap och erfarenheter är ju som livet självt, en resa. Med allt vad det innebär i form av känslor, tankar, sökande, framgång och misslyckanden. Det betyder att jag vet hur det kan kännas. Jag har upplevt oro, tvivel, glädje, hopp och förtvivlan. Och jag vet att det går. Det är möjligt att finna vägar som leder till hälsa. Och jag har valt att utifrån en helhetssyn på hälsa se till möjligheter och glädje, för att skapa det liv som jag och min familj drömmer om.

Idag lever jag en av mina drömmar, genom att sprida de kunskaper som gjort skillnad för mig och min familj i mitt arbete med coaching, hälsa och strategisk utveckling. Områden som för mig utgör en helhet, där det handlar om att se hur vi kan främja och skapa hälsa för såväl individ, grupp som organisationer.

Ideella engagemang
Jag har varit ideellt aktiv i merparten av mitt liv, i lokala förenoingar och på nationell nivå. Några exempel:
som vice ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandets Riksstyrelse och som redaktör för Nätverket Hela Barn i Sverige, nätverkets rapport skickades till FN:s Barnrättskommitté och jag representerade nätverket vid presessional meeting i Geneve med FN:s Barnrättskommitté, samt vid möten med socialdepartementet i Sverige.

Kontakt
Jag och min familj är idag bosatt i Huddinge efter att ha bott i Vänersborg under många år. Verksamheten bedrivs i huvudsak  i Stockholm.

Kontakt: info@linalanestrand.se Tel: 0705-31 34 07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *