Energimedicin

ENERGIMEDICIN FRIGÖR ENERGIBLOCKERINGAR OCH NEGATIVA MÖNSTER SOM KAN GE SÅVÄL KÄNSLOMÄSSIGA, MENTALA SOM FYSISKA SYMTOM. SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT FRIGÖRA DIN ENERGI OCH KRAFT ATT VARA DEN DU VERKLIGEN ÄR, SÅ ATT DU KAN LEVA DITT LIV SÅ SOM DU ÖNSKAR.

Behandlingen inleds och avslutas med ett kortare samtal Det inledande samtalet syftar till att finna grunden till de problem eller besvär som du upplever. Det avslutande samtalet fördjupar insikterna från behandlingen.

Energimedicin är en effektiv och kraftfull behandlingsmetod där du efter en stund samtal ligger på en behandlingsbänk med kläderna på och får behandling. Under behandlingens gång kan du komma att involveras så att du själv är aktiv på olika sätt för att frigöra din energi och integrera det som sker i ditt system. Varje behandling är unik och utgår från vad just du behöver för att bli fri från begränsningar, negativa mönster och hämningar. Under behandlingen skapas en fördjupad kontakt med din inre känsla av den du är och med din inre röst. Ditt inre har de svar du behöver och du har alla resurser till läkning och skapande inom dig. Energimedicinsk behandling hjälper till att frigöra dina inneboende resurser, så att du tydligare känner dig själv, den du är och vad du vill.

Shamansk healing är en djupgående behandling som kombinerar ett coachande samtal med rening av energier och chakrabalansering.
Shamansk healing tar ca 1-1.5h.

Soul Retrival är en djupgående behandling som kombinerar ett coachande samtal med rening av energier, chakrabalansering och återhämtandet av en del av dig själv som du har tappat kontakten med. En Soul Retrival tar ca 1,5-2h.


Under behandlingen:

 • Frigörs negativa energimönster och blockeringar ur ditt system
 • Får du fördjupad kontakt med dig själv, den du är och vad du vill
 • Får du en stärkt kommunikation med ditt inre och med din inre röst

Energimedicin kan verka välgörande vid besvär och symtom som:

 • Vilsenhet i livet, där du känner dig som ett rö för vinden
 • Känsla av otillräcklighet, att aldrig räcka till som den du är
 • Tomhet som inte försvinner, hur bra livet än är
 • Oförmåga att leva i verkligt nära relationer
 • Känsla av ensamhet eller känsla av att vara ”annorlunda”
 • Oro och rädslor
 • Stress
 • Sorg
 • Fysisk smärta och värk
 • Passivitet och oförmåga att skapa det liv du önskar

Mer info om energimedicin: Lyssna gärna på detta poddavsnitt om stress och energimedicin, för att höra mig berätta mer om energimedicin och hur jag arbetar. I slutet av programmet får du tips om vad du kan göra själv i din egen vardag. Lyssna här.

Lokal: Yoga Vayu, Nordmarksvägen 3, Farsta strand
Pris Shamanic healing: 1100:- per behandling som tar ca 1h.
Pris Soul retrival
: 1.950:- för första behandling inkl dokumentation, behandlingen tar ca 2 h.
1.350:-/gång för nästföljande behandlingar inkl dokumentation, behandlingen tar ca 1.5h.
Boka tid: genom att skicka ett mail till info@linalanestrand.se
Frågor och mer information: hör av dig till info@linalanestrand.se eller till 0705-31 34 07
Inför första besöket: Efter att du har bokat din tid så får du några frågor att svara på inför vår första träff.  Du kommer som du är och vi börjar i det som är.

Andras röster om mig som Shamansk energimedicin practioner

Jag har tidigare varit hos Lina på Kranio Sacral behandling och blivit oerhört nöjd. Igår skulle jag prova på Shamans Energihealing, Soul Retrival. Med hjälp och guidning av Lina så kunde jag möta mig själv på djupet och hitta sånt som ännu inte var läkt och behövde läkas samt sånt jag inte längre behövde och kunde göra mig av med. Lina utstrålar en sådan värme och trygghet så jag kände att jag verkligen kunde släppa in både henne och mig själv. idag, dagen efter, känner jag en stor lättnad i hela kroppen och en spirande glädje och lust att ta mig an mitt fortsatta Liv och med mitt “nya” Själskontrakt”. Flingan, Farsta

– – –

Att göra energimedicinsk behandling med Lina har varit en djupgående resa in i mig själv. Behandlingen har genom Linas guidning fått mig att lyssna på inre signaler på ett sådant sett så att jag upplevt signifikanta förändringar i min personliga utveckling som märks i vardagen och i min relation till mitt inre. Jag upplever förändringar såväl i mitt privatliv som i min professionella roll. Jag känner mer kraft och mening i det jag gör.

– – –

Jag rekommenderar behandlingen varmt och känner en tillit till Linas sätt att förhålla sig till energimedicinen. Jag upplever en professionalitet, innerlighet och värme i det Lina gör, vilket skapar förtroende och en glädje i att bli guidad till ännu mer läkande och livsenergi.

Kvinna, 26 år, Farsta

– – –

Jag är medlem i Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin.