Andningsövning för Effektiv Andning

Vad innebär effektiv andning i praktiken? Hur gör du?

  Andas med magen
  Börja med att känna efter att du andas med magen, känn att magen utvidgas när du
  andas in och dras in när du andas ut. En lätt hand på magen kan påminna kroppen
  om att andas ner i magen och aktivera diafragman.

  Andas in och andas långsamt ut
  När du kan andas med magen så andas in 2-3 sekunder genom näsan och andas sedan
  långsamt ut, genom en smal springa mellan läpparna, så att du skapar ett
  motstånd vid utandningen. Utandningen ska helst vara i ca 15-20 sekunder, men
  det kan vara svårt i början, så andas då så länge du kan – utan att det blir en
  för stor ansträngning.

  Upprepa en stund
  Upprepa övningen så länge det känns bekvämt, men lämpligen inte mer än en kvart i
  början.  Andningen är precis som det mesta annat, en träningsfråga och i effektiv andning
  tränar du dig på att andas ut så länge som möjligt, med ett svagt motstånd. Motståndet
  handlar om att inte släppa ut all luft på en gång, utan långsamt släppa ut lite luft i taget.

För att uppnå förändring av andningsmönster i vardagen och de hälsofördelar som
effektiv andning erbjuder behöver du andas effektivt ca 1 timma om dagen, helst
fördelat på tre-fyra tillfällen per dag.

Smart Breathe förenklar
Om du vill göra det enklare för dig själv, så att du andas med effektiv
andning utan att tänka på det, så kan du använda en Smart Breathe, det är en
liten andningsapparat som skapar ett motstånd vid utandningen. Med hjälp av
andningsapparaten Smart Breathe kan du tillämpa effektiv andning när du gör
någonting annat, så som att diska, se på TV eller arbeta vid datorn.

Effektiv andning kan du alltså träna dig på samtidigt som du gör annat i din vardag,
vilket ökar chanserna för att du verkligen tillämpar andningstekniken och
därmed får ut det bästa möjliga av dig själv, din energi och din hälsa.

Skapa energi
Det är viktigt att betrakta andningen utifrån hur den är i dag och stegvis träna upp
den, det handlar om att skapa energi i kroppen, inte att förbruka den – vilket
du gör om ansträngningen vid andningsövningarna blir för stor. Kontakta gärna
en andningsinstruktör för att mäta din nuvarande energinivå i kroppen. för
att köpa en Smart Breathe och för att få övningar anpassade efter just dig,
din hälsa och din situation!

Känns det bekvämt?
För alla övningar gäller att det är viktigt att det känns bekvämt och bra efteråt. Var
noga med att göra en lagom ansträngning, om du tar i för mycket tar det energi
från kroppen istället för att tillföra energi. Det är olika hur lång tid av
övning som krävs för att du ska känna en märkbar skillnad i din hälsa och i
ditt liv. Men ge det åtminstone ett försök under en månads tid för att se vad
som sker. Forskning visar tydligt mätbara hälsoförbättringar efter tre månader med
en timmas effektiv andning per dag.