Arbetsmiljö

Stressrelaterad ohälsa är ett växande problem i Sverige och statistik från Försäkringskassan 2017 visar att de stressrelaterade sjukskrivningarna har ökat med 70% sedan 2014.

Organisatoriskt perspektiv – Strategiskt arbetsmiljöarbete
Organisatoriska brister och obalans mellan krav och resurser nämns som faktorer som har stor inverkan på stressrelaterade sjukskrivningar. Ett medvetet strategiskt arbetsmiljöarbete hjälper företag och organisationer att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Ett strategiskt arbetsmiljöarbete handlar om att främja hälsa på arbetsplatsen. Arbetet utgår från föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016. Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Läs mer här:

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457)

Jag erbjuder följande insatser för att främja arbetsmiljön:

Ledningsgruppsarbete: En utvecklingsprocess för att främja arbetsmiljön på en arbetsplats börjar i ledningsgruppen. Centralt är att skapa en samsyn kring organisationen, nuläge, vision, värderingar och kring önskat utvecklingsarbete.

Chefsstöd: Chefsstöd i arbetsmiljöutveckling kan ske individuellt eller i chefsgrupper och handlar om att utveckla, genomföra och följa upp utvecklingsarbetet på ett sätt så att det blir hållbart och verkligt.

Personalutveckling: För att skapa en hållbar utveckling av arbetsmiljö och främja hälsa på en arbetsplats är personalens delaktighet central. Utvecklingsprocesser kring arbetsmiljö sker därför i nära dialog med personalen där fokus ligger på behov, önskemål, samsyn, centrala värderingar liksom tydlighet.

Utbildning och utveckling: Utbildning inom organisatorisk arbetsmiljö och individuella insatser skräddarsys till arbetsplatser utifrån behov.

Stresshantering: Kurser i stresshantering, mindfulness och selfkindness erbjuds på arbetsplatser.

Individuellt stöd:  Coachning, behandlingar, mindfulness och selfkindness erbjuds medarbetare på arbetsplatser. Friskvårdbidrag kan användas till detta.
Kraniosakralterapi släpper på fysiologisk stress och spänningar i kroppen
Energimedicin hjälper dig att släppa på negativa tankar, mönster och skapa utrymme för att hantera livet, situationer och stress på ett nytt sätt.
Coachning hjälper dig att se över ditt liv i ett helhetsperspektiv och skapa bestående förändringar, som hjälper dig att må bra.

Samtliga uppdrag skräddarsys utifrån behov och önskemål.
Offert: Offertförfrågan skickas till info@linalanestrand.se
Frågor och mer information: hör av dig till info@linalanestrand.se eller till 0705-31 34 07