Artikel i tidningen Nära

 

I tidningen Nära nr 7, 2018 finns artikeln “Med energimedicin hittar du ditt inre kraftdjur!” där journalist Susanne Hovenäs har skrivit ett reportage om energimedicin och mig som terapeut utifrån en behandling och en intervju med mig.
I artikeln beskrivs hur en behandling går till, vad den kan hjälpa till med och hur behandlingarna renar och läker själen.