Kvinnligt nätverk


Välkommen till kvinnligt nätverk Söderort
Vi träffas, nätverkar, inspireras och utvecklas tillsammans!

Fredagar 2018: 13 april, 15 juni, 14 september, 9 november
Tid: kl 18-20

Målgrupp: kvinnor som vil utvecklas
Lokal: Nordmarksvägen 3, Farsta
Årsmedlemsskap: 2 500:-/person för 4 träffar inkl mat, vin och dryck.
Boka-tidigt-pris: 1 900:- till och med 23 mars 2018.

Initiativtagare: Lisa Hammar & Lina Lanestrand, entreprenörer inom hälsa, ledarskap och livsstil.
Anmälan:
till info@linalanestrand.se senast 30 mars 2018.

Varmt Välkommen!