Hälsovinster med Effektiv andning

På 50-talet visade Dr Butejko vetenskapligt koldioxidens betydelse för hela kroppen och visade hur viktig koldioxid är för att blodkärlen ska fungera bra. Sedan dess har hundratals studier visat att koldioxid är mycket viktigt för människans blodcirkulation t ex i fråga om att vidga blodkärlen (som i brist på koldioxid blir trånga) och förtunna blodet (brist på koldioxid gör att blodet blir mer trögflytande). Effektiv andning bygger på denna kunskap och forskning.

Forskning visar på hälsovinster
Effektiv andning skapar en god balans av koldioxid i kroppen, vilket optimerar syresättningen av cellerna. Effektiv andningen har många hälsovinster och har enligt studier botat besvär såsom t ex astma, hjärt- och blodkärlsproblem, migrän och värk. Några av de främsta hälsovinsterna är:

  • Effektiv andning skapar en god balans av koldioxid i kroppen och är därför en viktig förebyggande insats för att undvika hjärt-kärlproblematik eftersom effektiv andning är blodkärlsvidgande och blodförtunnande. Blodtrycket sänks när blodkärlen vidgas eftersom trycket för att blodet ska cirkulera kan minska.
  • Effektiv andning ökar enligt studier cellernas energi och har en stresseliminerande effekt. Effektiv andning balanserar nervsystemet vilket innebär att t ex sömnen förbättras.
  • Effektiv andning förbättrar hälsan i mage- och tarmsystem tack vare den stimulans som diafragmandningen innebär och har positiv effekt på enzymproduktionen.
  • Effektiv andning stärker immunsystemet tack vare balansering av lymfsystemet, genom minskad mängd fria radikaler i kroppen och en ökad energi hos cellerna.


Vill du andas dig till hälsa och energi?

Vill du känna optimal energi, baserad på ökad energi i cellerna? Vill du lyssna till den vetenskap som finns kring andning och tillämpa den i din vardag, för stärkt hälsa? Vill du se vad som händer med dig, din kropp och din hälsa när du andas effektivt?  Ja, det du kan göra är att börja med effektiv andning och låta varje andetag leda dig vidare, till balans och hälsa. Inom effektiv andning finns övningar för att skapa olika tillstånd, till exempel uppiggande övningar, lugnande övningar, avslappningsövningar som minskar spänningar i kroppen och koncentrationsfrämjande övningar. Så, andas in, andas långsamt ut… upptäck livet på nytt med kunskap om effektiv andning.

Upphovsmannen bakom Effektiv Andning är Boris Aranovich på Människans Resurser AB.

För andningskonsultation, stöd och hjälp med att komma igång med Effektiv Andning: kontakta Lina Lanestrand, andningsinstruktör, info@linalanestrand.se

Vill du veta mer om forskning kring Effektiv Andning och referenser? kontakta Lina Lanestrand, andningsinstruktör, info@linalanestrand.se eller se Boris Aranovich sammanställning av några studier med referenser.

Lina Lanestrand är utbildad andningsinstruktör via Axelsons Gymnastiska Institut med lärare Boris Aranovich.