Smart Breathe

Smart Breathe, är ett litet andningsmunstycke som hjälper dig att tillämpa metoden Effektiv andning på ett enkelt sätt i din vardag. Genom att använda Smart Breathe behöver du inte koncentrera dig på andningsövningar utan kan enkelt tillämpa andningsmetoden samtidigt som du ägnar dig åt andra vardagssysslor. Smart Breathe fungerar genom att den skapar ett motstånd vid utandningen, vilket är det centrala inom Effektiv andning.

Andning med Smart Breathe
Smart Breathe är ett munstycke som du bekvämt håller i munnen, utan att skapa spänningar i mun och käke. När du har en Smart Breathe i munnen så andas du in med näsan under 2-3 sekunder och andas sedan långsamt ut genom munnen och genom munstycket Smart Breathe. Efter några gångers medveten tanke på detta sker denna andning sedan automatiskt och naturligt. Vid utandningen med Smart Breathe uppstår ett motstånd, vilket optimerar koldioxidnivån i kroppen, som ökar syresättningen av cellerna. Vid användning av Smart Breathe ökar koncentrationsförmåga och kontakten mellan hjärnhalvorna, vilket innebär att t ex kreativitet ökar. Det är därför mycket gynnsamt att använda Smart Breathe i samband med arbete t ex vid datorn.

Hur mycket och hur ofta?
Det är optimalt att använda Smart Breathe 1h per dag, fördelat på några olika tillfällen, men även en kvart om dagen ger resultat. Det är klokt att börja varligt med 5-15 minuter per gång och att använda den 3-4 gånger per dag. Andning är precis som annat en träningssak och ju mer tränad du är i Effektiv andning, desto längre stunder kan du använda din Smart Breathe. Det finns en reglering av motstånd på Smart Breathen, vilket gör att du kan börja med ett lättare motstånd, och sedan öka det med tiden. Det är viktigt att inte överanstränga sig vid andningsövningar, med och utan Smart Breathe, eftersom andningsövningarna handlar om att generera energi. Om du överanstränger dig och går utöver din egen kapacitet tar övningarna istället energi och har en negativ inverkan på andningsrytmen. Om du är osäker så kontakta Lina på info@linalanestrand.se för råd. Undvik att använda Smart Breathe direkt efter måltid då matsmältningen är som mest aktiv eller innan du ska sova, eftersom energin ökar när du andas med Smart Breathe.

Enklare att göra det!
Med hjälp av andningsmunstycket Smart Breathe kan du tillämpa Effektiv andning när du gör någonting annat, så som att diska, se på TV eller arbeta vid datorn. Effektiv andning kan du alltså träna dig på samtidigt som du gör annat i din vardag, vilket ökar chanserna för att du verkligen tillämpar andningstekniken och därmed får ut det bästa möjliga av dig själv, din energi och din hälsa. Smart Breathen kan diskas och kan därför användas av flera personer.

Beställning av Smart Breathe
Smart Breathe kostar 490:- inkl porto och beställning gör du här nedan eller via info@linalanestrand.se.

Upphovsman: Boris Aranovich