Individuell hjälp

Forskningen visar att individer kan hjälpa sig själva att hantera stress, även om den beror på organisatoriska brister och faktorer.

Det är önskvärt att förutsättningarna på arbetsplatsen ses över och att strategiskt utvecklingsarbete initieras vid behov. Individen kan stärka sig själv i och under processen genom olika insatser för återhämtning.

I en färsk studie från Stockholms universitet lyfts selfkindness som en nyckelfaktor för att hantera stress och klara av påfrestningar. Selfkindness tycks fungera som ett skydd också mot organisatoriska brister och reursobalanser i arbete. På svenska översätts selfkindness till självmedkänsla.

I studien beskrivs självmedkänsla vara hållbarhet i praktiken.

Selfkindness
Selfkindness definieras med tre faktorer:

  • Selfkindness: att vara självsnäll – vilket innebär att vara snäll med sig själv, i hur man tar hand om sig själv och hur man tänker om sig själv.
  • Common humanity – att acceptera sin egen mänsklighet och se sina egna svagheter och brister i det ljuset
  • Mindfulness – att kunna stanna upp i stunden, vara närvarande och reglera sina emotioner. Mindfulness ger en förmåga att stanna upp istället för att reagera i situationer. Forskningen visar att mindfulness gör mätbar positiv skillnad i hjärnan redan efter åtta veckors tillämpning varje dag.

Individuellt stöd

Kurser, coachning, behandlingar, mindfulness och selfkindness erbjuds medarbetare på arbetsplatser eller i mina lokaler i Farsta eller Stockholm. Friskvårdbidrag kan användas till detta.
Kraniosakralterapi släpper på fysiologisk stress och spänningar i kroppen
Energimedicin hjälper dig att släppa på negativa tankar, mönster och skapa utrymme för att hantera livet, situationer och stress på ett nytt sätt.
Coachning hjälper dig att se över ditt liv i ett helhetsperspektiv och skapa bestående förändringar, som hjälper dig att må bra.

Stresshantering: Kurser i stresshantering, mindfulness och selfkindness erbjuds på arbetsplatser, online och i Farsta.