Närodlat

Närodlat betyder att råvarorna är odlade i ditt närområde, vilket betyder att de inte har färdats i långa klimatbelastande transporter – utan alltså är producerade nära dig.

Att välja närodlat är därmed gynnsamt för miljön eftersom det minskar transporter och utsläpp.

Att välja närodlat har flera mervärden

– närodlade grönsaker och frukter skördas när de är mogna. Näringsinnehållet i frukt och grönt är som högst just när de är mogna, till skillnad från om grödorna skördas före mognad – då näringsvärdet ännu inte har hunnit uppnå sin högsta potential i varje gröda. Grödor som ska transporteras långt behöver skördas innan de uppnått mognad, eftersom de före mognad klarar av transporterna som bäst. Själva grödan mognar därmed under transporten, vilket innebär ett lägre näringsinnehåll.

– närodlade grönsaker och frukter smakar mer eftersom de skördas när de är mogna och alltså har uppnåt bästa möjliga smak och konsistens.

Får du tag på närodlade råvaror? i så fall är det bara att gratulera dig och miljön. Om du ännu inte har hittat bra lösningar för att handla från närområdet fråga gärna i din butik och uppmuntra dem att söka leverantörer i närområdet. Kom ihåg att du som konsument har stort inflytande – använd det när du handlar. Många bäckar små… gör stor skillnad för vår natur, våra djur och vår allas hälsa!