Mindfulness

Mindfulness är ett begrepp för medveten närvaro som har sina rötter i den buddhistiska läran. Begreppet sati är det buddhistiska begreppet för mindfulness och sati utövas som ett sätt att skapa ett balanserat sinne hos människor – som ett led i att kunna skapa en fredligare värld. Mindfulness har utövats inom buddhismen sedan lång tid tillbaka och meditationer är ett av dess kännetecken liksom medvetenhet, vänlighet och närvaro. I västvärlden har mindfulness utvecklats för att hjälpa människor att hantera stress, sjukdomar och svårigheter i livet. De religiösa och filosofiska dragen från buddhismen har skalats bort och istället har mindfulness blivit ett verktyg för gemene man i väst,  oavsett religiös eller filosofisk tillhörighet.

Lina erbjuder föreläsningar och kurser i mindfulness för allmänhet, företag, skola och omsorg samt organisationer för att inspirera till medveten närvaro och välbefinnande i livet. Lina erbjuder också enskild vägledning i mindfulness.

Lina är utbildad mindfulnessinstruktör och har våren 2012 genomfört en vetenskaplig studie om mindfulness.