Studie

Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro är en vetenskaplig studie om mindfulness som visar att mindfulness, ur ett pedagogiskt perspektiv är lärprocesser i medveten närvaro med etiska förhållningssätt, som skapar förutsättningar för mänsklig utveckling och lärande genom att skapa utrymme. Det utrymme som skapas som en följd av mindfulnesspraktiken skapar möjlihet till kontakt med sig själv, kontakt med andra, kontakt med existentiella och andliga aspekter av livet samt ett utrymme i tid.

Läs abstrakt om studien här: Abstrakt juni 2012

Läs hela studien här: Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro. 2012

Lina erbjuder föreläsningar och kurser utifrån studien. Kontakta Lina på info@linalanestrand.se för mer information och bokning.