Min vision är att du mår bra och står i din kraft, som människa och som ledare. Att du kan  vara den du verkligen är och skapa det liv och de resultat som du drömmer om. 

Jag utvecklar och utmanar dig att leva din potential så du kan förverkliga dina visioner.

Om du mår bra så kan du ge mer av dig själv till andra – och fler kan må allt bättre. Hur du mår och lever ditt liv gör skillnad för dig och människor i din närhet. Att ta hand om dig, är första steget för att också finnas för andra.

Min vision är också:

  • friska välmående arbetsplatser, företag och organisationer som når resultat och gör skillnad, där människor mår bra och vill vara.
  • hållbara chefer, som tar hand om sig själva och ser sina medarbetare – på riktigt!

MIN IDÉ ÄR ATT ERBJUDA COACHNING OCH UTVECKLING – SOM FÅR MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER ATT VÄXA, UTVECKLAS OCH LEVA SIN POTENTIAL.

Jag arbetar med privatpersoner, ledare, grupper och organisationer – för hälsa, utveckling och hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv.

Utveckling i organisationer innebär allt från föreläsningar, workshops, ledningsgrupputveckling till utvecklingsprojekt för samsyn och gemenskap på arbetsplatsen, eller processarbete på företag för en positiv och hållbar arbetsplats.

Lokaler
Behandlingar och coachning ger jag på Yogavayu vid Farsta strand och på Coachhuset på Luntmakargatan 52 i Stockholm. Coaching erbjuds också via telefon eller skype.

Kontakta mig via mail eller telefon
info@linalanestrand.se
0705-31 34 07

Processledning, organisations- och ledarutveckling
Jag har arbetat professionellt med processledning, organisationsutveckling, ledarutbildning och grupputveckling sedan 2000 bland annat genom uppdrag på Rädda Barnen, Studiefrämjandet och Hälsofrämjandet. Jag har varit marknadschef på livsmedelsgrossisten Biofood, där jag även ingick i ledningsgruppen. Idag har jag utöver enskilda klienter uppdrag som i huvudsak innebär ledarskapsutbildningar, ledningsstöd, personalutveckling och arbetsmiljö. Som processledare är jag mån om att skapa reell delaktighet och engagemang samt att se till möjligheter, glädje och gemenskap i utvecklinsarbetet.

Jag håller föreläsningar, kurser och leder workshops samt skriver artiklar och reportage.

Egen utveckling pågår
Min styrka som coach, konsult och föreläsare är min energi och kompetens i kombination med en inre trygghet som bottnar i eget arbete med mig själv. Jag har de senaste tio åren valt att möta mig själv på djupet. Jag går kontinuerligt på fortbildning och möter mig själv i egna utvecklingsprocesser. Min tes är att ju djupare jag går, desto högre kommer jag. Effekterna i mitt liv är bortom ord och jag är djupt tacksam för det arbete jag har gjort och allt gott som det har fört med sig i mitt liv.

Jag väljer att utvecklas som människa – för min egen skull, men också för att kunna finnas mer närvarande för människor jag lever med och möter i mitt liv. Livet bjuder oss ständigt på utmaningar och de hjälper mig att växa. Det handlar inte om att leva livet smärtfritt, det handlar om att leva – som den jag är och skapa det liv som jag drömmer om. Det är för mig en ständig upptäcktsresa. Jag hoppas få vara med på en etapp av din utvecklingsresa.

Mindfulness
Med hjälp av medveten närvaro ökar min upplevelse av livet och jag kan tydligare se mina valmöjligheter och uppleva livets stora och små ögonblick. Mindfulness har blivit en naturlig del av mitt liv, som berikar var dag med förhållningssätt, verktyg, meditationer och djup meningsfullhet. Jag har genomfört en vetenskaplig studie “Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro” och är utbildad mindfulnessinstruktör.

Hälsoresa
Mitt arbete med hälsa började som det ofta gör, med ohälsa. Ohälsa hos vår son, som tidigt hade besvär med astma, allergier, födoämnesintoleranser och nedsatt immunförsvar. Det blev starten på en resa för att finna kunskap och vägar för att naturligt läka ohälsa, att främja och skapa hälsa. Att skapa kunskap och erfarenheter är ju som livet självt, en resa. Med allt vad det innebär i form av känslor, tankar, sökande, framgång och misslyckanden. Det betyder att jag vet hur det kan kännas. Jag har upplevt oro, tvivel, glädje, hopp och förtvivlan. Och jag vet att det går. Det är möjligt att finna vägar som leder till hälsa. Och jag har valt att utifrån en helhetssyn på hälsa se till möjligheter och glädje, för att skapa det liv som jag och min familj drömmer om.

Idag lever jag många av mina drömmar, en av dem är att arbeta med coaching, ledarskap, hälsa och strategisk utveckling. Områden som för mig utgör en helhet, där det handlar om att se hur vi kan främja och skapa hälsa för såväl individ, grupp som organisation.

Ideella engagemang
Jag har varit ideellt aktiv i merparten av mitt liv, i lokala föreningar och på nationell nivå. Några exempel:
som vice ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandets Riksstyrelse och som redaktör för Nätverket Hela Barn i Sverige, nätverkets rapport skickades till FN:s Barnrättskommitté och jag representerade nätverket vid presessional meeting i Geneve med FN:s Barnrättskommitté, samt vid möten med socialdepartementet i Sverige.

Kontakt
Jag och min familj är idag bosatt i Huddinge efter att ha bott i Vänersborg under många år. Verksamheten bedrivs i huvudsak  i Stockholm.

Kontakt: info@linalanestrand.se Tel: 0705-31 34 07