Helhet

Jag arbetar med hälsa i ett helhetsperspektiv, där jag ser till hela människan.
Nedan finner du klickbara bilder till mina övriga hemsidor.