Processledning

Lina erbjuder processledning i frågor som rör organisations- och verksamhetsutveckling. Lina erbjuder både kort- och långsiktiga processledningsuppdrag och jobbar med utveckling från idé till genomförande och uppföljning samt med processledning vid konferenser och event.

Kännetecknande för Linas arbetssätt är engagemang, lyhördhet och kreativitet. Lina arbetar med upplevelsebaserade metoder, delaktighet och ett förhållningssätt som genererar energi och kreativitet.

Hör av dig till info@linalanestrand.se för kontakt och mer info.