Utbilda dig inom Energimedicin!

Jag är utbildad lärare inom Energimedicin och driver Skandinaviska Energimedicinskolan. Skolan erbjuder en unik 2-årig utbildning för att bli Energimedicinterapeut. Du kan gå År 1 för din egen personliga utveckling, även om du inte vill utbilda dig till terapeut.

Energimedicinterapeututbildning – Nästa uppstart i maj 2020!
En utbildning i energimedicin som ger terapeuten kunskap i energimedicin och terapeutiska tekniker att arbeta med för att hjälpa människor som har mentala, fysiska, känslomässiga eller energimässiga blockeringar. Energimedicinen som ingår i utbildningen är en moderniserad form av uråldrig läkekonst och utgår från shamansk visdom och läkekonst. 

Läs mer om utbildningen här. 

Läs om Skandinaviska Energimedicinskolan här

Du kan gå År 1 på utbildningen, för din egen personliga utveckling, även om du inte vill utbilda dig till terapeut.