För dig som är chef eller ledare och känner kallet att göra skillnad - för dig och andra

Det är dags att stå i din kraft, följa intuitionen och förverkliga visioner

Utbildning som tar dig från vision till verklighet

Psykisk ohälsa växer och kriser avlöper varandra. Vi lever i en ny tid där stora utmaningar som klimatkris, krig, post-pandemi, växande psykisk ohälsa och inflation är symtom på vårt sätt att leva och leda.

Du känner kanske av detta som ett skav eller obalans i ditt eget liv eller i form av en stark längtan och drivkraft att verkligen göra skillnad på riktigt. Du vill göra större skillnad på nya sätt, utan stress och hårt jobb. Du anar att det är möjligt men vet inte hur. Du är en chef, företagare, entreprenör eller VD som vill mer. Det feminina ledarskapet visar vägen, som går inifrån och når ut.

Du och dina visioner är viktiga och bidrar när de förverkligas till en bättre värld – för dig och andra människor.

Ledarskap som gör skillnad och förverkligar visioner
För att skapa en djupgående förändring behövs ett nytt ledarskap som verkar i KONTAKT både inåt (med hjärtat, själen och intuitionen), med andra människor, naturen och livets visdom.
Ett ledarskap som bygger på kontakt och samverkar långt bortom begränsningar, prestige, konkurrens och makt. Ett ledarskap som verkar inifrån och ut, som lever förändringen och leder andra att göra detsamma.

Framtidens feminina ledarskap är kapaciteten att utifrån kontakt med intuition, andra människor, naturen och livets visdom leda dig själv och andra från vision till verklighet.

Nio månaders utbildning i feminint ledarskap för dig!
Jag utvecklar, utbildar och utmanar dig till att gå från vision till verklighet inifrån och ut - så att du gör större skillnad, med en ny lätthet och självklarhet.

Det handlar om att leva i kontakt med din själ och hjärta - att låta dig guidas av intuitionen och livets högre visdom. Det innebär att frigöra din energi och kraft, din tro på dig själv och känsla för ditt sanna värde - så att du lever din potential.

Du vill göra det till synes omöjliga och det börjar med en inre resa. För du vet att alla stora innovationer uppstått bortom förnuftets begränsningar.

Utbildningen är designad för att ge dig resultat!!
Upplägget bygger på en kombination av vetenskap, djupgående kunskap, energimedicin, transformativ coachning, åtaganden och handling. Du får kunskap, verktyg och stöd - så att du håller momentum under hela processen och skiftar från gamla programmeringar till ett nytt paradigm som möjliggör dina visioner.Framtidens feminina ledarskap åstadkommer den förändring du vill se i världen. Det börjar med dig; att du är och lever förändringen själv först - så den går inifrån och når ut.

Nio månaders ledarutbildning

En utbildning där du utvecklas och utmanas för att skapa skillnad genom

1. INRE KONTAKT Som innerbär att du kan känna djup inre trygghet och kontakt med din själ, ditt hjärta och din intuition. Det innebär starkt själsförtroende och självtillit, som gör att du har en inre kompass som guidar dig i beslutfattande och ledarskapets vardag.

2. KONTAKT MED ANDRA Med kompetens och konkreta verktyg leda andra på ett sätt som samlar kraften, främjar engamenag, energi, hälsa, ger resultat och förverkligar visioner. Ett ledarskap som bygger på kontakt och tillit.

3. KONTAKT MED NATUREN Leva i kontakt med naturen, dess rytm och visdom på ett sätt som främjar skapandets alla faser och inrymmer både återhämtning och varande som ger mer utrymme att i praktiken skapa resultat och förverkliga visioner.

4. KONTAKT MED LIVET OCH EN HÖGRE VISDOM Samskapa med Universums naturliga flöde och rytm för att uppnå mer med mindre ansträngning. Det är som att odla. Du sår frön och skörden blir rikare än du ens kunnat föreställa dig.

Genom utbildningens fyra grundpelare av kontakt kommer du uppleva att du gör större skillnad, med en ny lätthet och självklarhet. Du lär dig göra det till synes omöjliga och det börjar med en inre resa. För du vet att alla stora innovationer uppstått bortom förnuftets begränsningar.

Någonstans anar du att du har oändliga resurser och förmågor inom dig, att du är den du har väntat på. Men något håller dig ändå tillbaka - det du inte vet är att det är gamla programmeringar i ditt omedvetna, som du förändrar på utbildningen som ger dig kunskapen och verktygen.

Jag utvecklar, utbildar och utmanar dig tillsammans med en kraftfull grupp av likasinnade ledare, under nio månader till att gå från vision till verklighet utan stress.Feminint ledarskap tar dig från frustration, tvivel och begränsningar till energi, kraft och inre trygghet - som ger resultat.

Framtidens feminina ledarskap

Utbildning i fyra moduler där du förkroppsligar och lever kunskapen, som bygger på en kombination av vetenskap, transformativ coachning och energimedicin.

Modul 1 Kontakt med dig själv och din själ
 • Feminin kraft och ledarskap intro –  går som gyllene tråd genom alla moduler framåt
 • Medvetandet och paradigmskifte hos individ och samhälle
 • Självkännedom och själsförtroende; Din diamant; passion, unika styrkor och förmågor
 • Mod att vara sårbar
 • KASAM Känsla av sammanhang
 • Teorin om FLOW
 • Alignment
 • Magin i ovissheten


Modul 2 Kontakt med andra och konsten att leda
 • Process som arbets- och förhållningssätt
 • Tillitsbaserat ledarskap
 • Grupputveckling
 • Att jaga eller odla
 • Alignment och flow i grupper
 • Värden och värderingar
 • Samlad kraft, energi och entusiasm för att förverkliga visioner


Modul 3 Kontakt med naturen, livskraften och årstiderna
 • Cykliskt förhållningssätt
 • Matriacentriska perspektiv
 • Årstider
 • Processer och livets faser
 • Månad och dygn
 • Organisk utveckling
 • Solen och månen


Modul 4 Kontakt med livets visdom och Flow
 • Intenionens kraft
 • Energi
 • Universella perspektiv
 • Spiritualitet och existentialism
 • Helhet och holism
 • Flow i teori och praktik
 • Alignment i praktiken (inkl vanor och rutiner)

Din upplevelse av ditt eget värde

... bygger på tankar, uppfattningar, känslor, beteenden, handlingar och resultat som du, likt alla andra har fostrats och programmerats till under generationer.

De flesta av oss låter oss på en eller annan nivå styras av ett lågt självvärde och får återkommande bevis för det i form av problem, frustrationer, begränsningar och besvikelser. Under utbildningen sker en o,programmering som tar dig från ett begränsat till ett möjliggörande paradigm, som får effekter privat och professionellt.

Exempel på visioner och drömmar som kunder har förverkligat!

 • Hittat hem till kropp och själ, till sin egen energi, vilja, kraft, egenvärde och TRON på sig själva. Funnit mening i vardagen, lever och mår gott i balans med den egna kroppen, naturen, årstider, i relationer och på jobbet.
 • Förverkligat drömmar som att t ex skriva och publicera bok, träffat kärleken och bildat familj, flyttat till drömboende, fått nytt drömjobb, startar eget företag och funnit djup gemenskap med likasinnade
 • Ökat omsättningen med 10-100% i eget företag
 • Konceptualiserat verksamhet och tio-dubblat intäkter
 • Hittat en medveten självstyre ledarstil som ger energi och kraft både för ledaren och medarbetarna, som gör helt nya resultat möjliga
 • Fått Gasell-utmärkelse (25% omsättningsökning, under 4 år i rad)
 • Ökat värdet på företaget med mångmiljonbeloppHur skulle det vara att transformera dina hämmande progarmemringar, hinder och blockeringar - så att du istället följer din själs längtan och förverkligar dina visioner?Känner du din själs längtan?

... som lockar, som drar...

En längtan som du kanske har försökt förtränga – men som ändå pockar på? Kanske är det en dröm, en vision som du skulle vilja förverkliga, om du bara visste hur? Frågan är om du är beredd på att förverkliga det du drömmer om och göra den skillnad som du känner att du är här för att bistå med? Handlar det bara om att veta HUR? eller vad är det annars som håller dig tillbaka? Är du rädd för att misslyckas, eller kanske för att verkligen lyckas?

Börja redan nu! Känn in och föreställ dig hur det skulle vara att förverkliga din längtan och din dröm. Känn hur det vore att få hjälp med hur:et, att få kunskap som gör skillnad och steg för steg integrera kunskapen in i ditt liv med stöd vid din sida. Hur vore det att satsa fullt ut på din längtan, din dröm och vision?Framtidens feminina ledarskap verkar i kontakt med naturen, årstiderna, månen och Universums rytm.

Jag finns med dig!

På utbildningen i framtidens feminina ledarskap så finns jag med och för dig, jag ser dig och din kraft, jag stöttar dig, jag utmanar dig, visar hur du programmerar om det som begränsar, skapar nya paradigm och bistår din läkning av omedvetna hinder.

Framförallt känner jag din kraft, din energi och potential och bistår dig i att se, känna och frigöra den - så att du blir den du verkligen är. Hela du. Hemma i din kropp och i kontakt med din själ.  

Du blir också del av en kraftfull gemenskap av likasinnade, som gör skillnad inifrån och ut. Studier visar att fåglar som flyger tillsammans kommer 70% längre än fåglar som flyger ensamma, på samma mängd energi. Flyg tillsammans.Feminint ledarskap balanserar maskulin energi såsom t ex struktur och handlingskraft med feminin energi av varande, rytm och flöde.

Den maskulina energin är som klangskålen, som håller utrymmet för den feminina energins flöde. Där den feminina klangen också kan förändra strukturen.

Femint ledarskap är inte bundet av kön utan av utgångspunkten från själens och hjärtats visdom.Röster om Lina

Jag är på en ny plats i mitt liv och Lina hjälper mig att våga vara stilla där, att lyssna och att röra mig först då tiden kommit för rörelse. Mitt i detta heliga rum finns närhet till skratt och en underbar humor. En sådan Glädje!
Åse Geschwind
Lina är helt amazing i sin vägledning och maken till inspirerande människa har jag aldrig mött! Hon ÄR FLOW!!!! Utbildningen förändrade mitt liv. Får du chansen att gå den? Ta den!
Frida Taipale
Jag hade inte varit där jag är idag utan Linas utbildning. Jag tackar Lina av hela mitt hjärta för den utveckling som hon möjliggjorde och stöttade.
Marjo Särkimäki

Visste du att?

Framtidens feminina Ledarskap

… verkar inifrån och ut, i kontakt med själ och hjärta för att göra verklig skillnad med ett närvarande, lyhört, tydligt ledarskap som skapar trygghet och samlar engagemang, energi liksom kraft – för att förverkliga mål och visioner i verklig gemenskap.

Lina

Föreställ dig

hur det vore ...

 • Att gå från det synes omöjliga till drömlivet
 • Att leva ditt kall, din potential och njuta av livet fullt ut
 • Att känna dig verkligt fri och samtidigt leda kraftfullt i arbetslivet
 • Att gå från längtan till att verkligen vara och göra skillnad i ditt och andras liv
 • Att känna dig fast, hindrad och begränsad till att vara fri och närvarande 
 • Att gå från omedvetna programmeringar, rädslor och blockeringar till djupgående läkning av det som begränsar och hållit dig tillbaka – så du är fri att vara och göra det du vill
 • Att gå från ensamhet till trygg gemenskap som innebär kraftfullt stöd både de soliga som de regniga dagarna

Utbildningen framtidens feminina ledarskap pågår under nio månader och hjälper dig att 

 • Bejaka din själ, din inre längtan och dina visioner – så att detta leder dig framåt
 • Identifiera och transformera ditt självvärde
 • Identifiera ditt ego, begränsande programmeringar, rädslor och hinder för att läka och transformera dem så du kan känna och följa din själ fullt ut
 • Möta skuggor, det du gömt och dolt i mörkret för att läka, så att du kan stå i din kraft och sprida ditt inneboende ljus
 • Rädas känslor och det okontrollerbara till att bejaka livets alla delar och flöden
 • Förtydliga ovanor och beteenden som begränsar för att välja det som gagnar och gör skillnad på riktigt
 • Förverkliga dina mål, drömmar och visioner inifrån och ut

Nio månader som gör skillnad

Utbildningen är designad för att ge dig resultat! Upplägget bygger på en kombination av vetenskap, djupgående kunskap, energimedicin, transformative coachning, åtaganden och handling. Du får kunskap, verktyg och stöd - så att du håller momentum under hela utbildningsprocessen.

Under utbildningen tar du din längtan, dina drömmar och visioner på allvar och tar medvetna modiga steg för att förverkliga dem. Upplägget bygger på aktuell forskning om vad som ger resultat, så strukturen innehåller kontinuerliga träffar, Study buddies och åtaganden som gör att du tillämpar kunskapen och går från ord till handling.

Är detta för dig?

Utbildningen passar dig om du...

• Vill göra verklig skillnad – både i ditt eget och andras liv. Du vill något mer i livet men vet kanske inte ens vad det är

• Känner att du har en outnyttjad potential inom dig men inte vet hur du får tag på och förverkligar den

• Vill leva i kontakt med din själ och en högre visdom 

• Tvivlar på dig själv och upplever att du inte vet hur du ska leva din längtan för att förverkliga dina drömmar och visioner 
• Aldrig genomför och slutför det du vill, eftersom det alltid kommer något eller någon annan emellan

• Sitter fast i stress, press och i upplevelsen av yttre omständigheter styr dig
• Känner dig instängd i vardagens borden och måsten

• Vill leda kraftfull positiv utveckling, för dig själv och andra

Röster om Lina

Lina Lanestrands utbildning är en livsomvälvande resa. Förutom att den ger djupa insikter i hur vi kan jobba med och läka oss själva och andra så ger lärandet med Lina Lanestrand ytterligare en dimension. Den enorma kunskap, kärlek och omtanke som Lina förmedlar sträcker sig långt utanför klassrummet och är en blessing i sig. Jag är innerligt tacksam att jag valde just den här utbildningen, jag rekommenderar den varmt.
Tia Jumbe
• Med Linas kunniga, varma och knivskarpa vägledning finns inget mer att önska av denna utbildning. Rekommenderas verkligen om du vill hitta hem ännu mer i dig själv, släppa gamla destruktiva beteenden och få större tillgång till din kreativitet och kärlek... som inte bara du utan alla i din omgivning får glädje av. Finns ju förstås mer att säga.... som det att jag uppskattar Linas kvalitetstänk och förankring i den vetenskapliga världen - så energimedicinen får sin rättmätiga plats som framtidens medicin och inte uppfattas som flum.
Karin Lilje
• Tacksamhet för den fantastiska kunskap som Lina förmedlar i utbildningen i energimedicin. Uråldrig magisk kunskap omgjord och förmedlad för ett modernt samhälle som har förlorat sin själ. Den kunskap som förmedlas i denna kurs hjälper dig att hitta tillbaka till din själ så du kan ge vidare din kunskap/dina gåvor. Att utbildningen är onlinebaserad gör det ännu tydligare att energier är universiella och oberoende av fysisk närhet vilket för mig är häpnandsväckande och magiskt.
Camilla Sporre

PRAKTISK INFO

Nästa utbildningsstart i oktober-23

Upplägg

Utbildningen omfattar ca 90h live-undervisning och därutöver tillkommer det studier (litteratur, meditationer) och det egna arbetet i vardagen för att tillämpa kunskapen.  

Fyra online moduler om vardera två dagar (kl 9-17)

 • 19-20 oktober 2023
 • 14-15 december 2023
 • 8-9 februari 2024
 • 18-19 april 2024 

 

Onlineträffar varannan vecka för att upprätthålla momentum

 • 27 oktober kl 13-14.30
 • 10 november kl 13-14.30
 • 24 november kl 13-14.30
 • 7 december kl 13-14.30
 • 12 januari kl 13-14.30
 • 26 januari kl 13-14.30
 • 22 februari kl 13-14.30
 • 1 mars kl 13-14.30
 • 15 mars kl 13-14.30
 • 28 mars kl 13-14.30
 • 12 april kl 13-14.30
 • 3 maj kl 13-14.30
 • 17 maj kl 13-14.30
 • 31 maj kl 13-14.30
 • 14 juni kl 13-14.30 
 • Avslutning 14 juni kl 9-12
 

Study buddy / Accountability partner med kontinuerlig tät kontakt under processen för att upprätthålla momentum. 

Kostnad
75.000:- ex moms
Early bird pris vid ansökan senast sista juni är 59.000:- ex moms

Diplom feminin ledare Efter genomförd utbildning inkl godkända redovisningar av utbildningsprocessen så erhålles diplom ”framtidens feminina ledare”

Bli feminin ledarutvecklare Efter diplom från genomförd utbildning ”framtidens feminina ledare” är det möjligt att gå ett fördjupningsår för att bli feminin ledarutvecklare. Upplägget för fördjupningsåret skräddarsys utifrån befintliga erfarenheter, kompetenser och nuvarande utbildningsnivå och innehåller även enskild coachning

Ansök till utbildningen genom att boka ett samtal med Lina Lanestrand. Under samtalet får du göra en kort presentation av dig själv, beskriva vad du vill skapa i ditt arbetsliv och med ditt ledarskap, hur du vill må och vad som hindrar dig från att förverkliga det du vill.

Börja redan nu!

Föreställ dig att dina visioner blir verklighet och det är så mycket mer magiskt och  bättre än du hade kunnat ana. Det är vad utbildningen ger dig, du kommer hem till dig själv, din själ, din potential – så den kan leda dig på din livs väg.

Lina lever läran själv och har en unik kombination av beteendevetenskap, andlighet och energimedicin. Lina har hjälpt hundratals människor med ledarutveckling, ledarskap och energimedicin.

Lina-arms

Framtidens femina ledarskap De Lux

För dig som vill ha mitt stöd var dag

För dig som vill ha exklusivt stöd under hela utbildningen erbjuder jag Framtidens feminina ledarskap De Lux. Utbildningstillfällena enligt ovan ingår och utöver det får du 1-1 coaching varannan vecka OCH vi har daglig kontakt via SMS.

Jag hjälper dig att läka och transformera hindrande programmeringar och paradigm, så att du hittar din inre energi, kraft och tillit att följa din själs vägledning.

Utöver utbildningsinnehållet ovan ingår:

 • 27h 1-1 coachning (samtal varannan vecka under hela utbildningen)
 • Daglig accountability gentemot mig, via kontakt på SMS 
 
Kostnad: 200.000:- ex moms
Early bird pris vid ansökan senast sista juni är 175.000:- ex moms

Kontakt

Jag ser fram emot att höra av dig