FreeBees

Andlig Boost-camp, bok och podcast

Gåva! Framtidens företagsanda

Boken Framtidens företagsanda handlar om att vara i kontakt med själen, sin inre röst och intuitionen i arbetslivet genom att lyssna på sin längtan och sina visioner. Boken bjuder in till att låta intuitionen och andligheten vara en naturlig del av affärs- och arbetslivet för att där generera mer livsglädje. 

Sju företagskvinnor berättar i boken om att leva i kontakt med själen, förverkliga visioner i balans mellan varande och görande och om maskulin och feminin energi för att hållbart bidra till en kärleksfull värld.

Kontakten med själen är grunden för att bjuda in universell visdom, vilken kan guida dig att förverkliga visioner, och tillsammans kan vi bygga en hållbar kärleksfull värld. Ditt bidrag, dina förmågor, intentioner och dina visioner är viktiga – mer än du anar – och möjliggör framtidens företagsanda bortom logikens begränsningar.


Gåva! Skicka ett mail till info@linalanestrand.se med ”bok” som subject så postar jag boken som en gåva till dig som vill förverkliga visioner i ditt liv och arbete.

Poddar

Intervjuer där jag pratar om energimedicin, intuition och andlighet i arbetslivet och om framtidens företagande.