Samla kraft och energi för att lyfta!

Jag boostar din ledning, ditt team, ditt företag och många människor på en gång!

Lina-arms

FÖRELÄSNING

Med en inspirerande föreläsning kan du åstadkomma höjning av energi, samlad kraft och stark motivation - för att ta nästa steg för att förverkliga mål och visioner i din ledning, i ditt team och på ditt företag.

Boka mig och ge mycket till många! Främst bistår jag människor att finna sin egen energi, inspiration och kraft inom sig. Det gör skillnad!

Från stress, hinder och tvivel tilll energi, samlad kraft och gemensam riktning.

Föreläsningar som gör skillnad

Förverkliga visioner – gå från vision till verklighet med energi och glädje

Inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att skapa energi, samla kraft och transformera hinder för att gå från vision till verklighet genom alignment och flow. 

Skapa genomslag i din kommunikation - för nya resultat!

Föreläsningen ger inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att skapa trygghet i individer, grupper och team för framgångsrik kommunikation - som skapar förutsättningar för nytänkande, hälsa och resultat.

Framtidens feminina ledarskap

Inspiration, kunskap och konkreta verktyg för ett modernt flödande ledarskap som utgår från hjärta och intuition. Bejaka en feminin energi och kraft för en ledarstil som är närvarande, tydlig, skapar trygghet och samlar kraft - för att gemensamt nå magiska resultat. 

Praktisk info

Tidsåtgång: är 60-90 minuter långa och innehåller interaktiv dialog som skapar engagemang.

Online eller på plats: föreläsningarna kan genomföras på plats eller online.

Skräddarsydda upplägg: varje föreläsning kan genomföras som 2-3h workshop och kan även kompletteras med workbook, checklistor, pdf verktygsguider eller online uppföljning för optimalt resultat i vardag och verksamhet.

Offert: erhålles via mail till Lina info@linalanestrand.se

Målgrupper: föreläsningarna är aktuella för t ex personal och chefsgrupper på företag/organisationer som vill samla kraften för att förverkliga visioner och nätverk med entreprenörer.

 

Röster om Lina som föreläsare

Stort tack, vi är så nöjda med att vi valde dej, tydligt och mitt i prick! Så bra du hade lyssnat in vår personal och vad de behövde.
Agenta Lindell
Lina är knivskarp i sitt budskap, sin vision och kring det hon vill förmedla. Man förstår och känner det i hela sitt väsen och hon startar upp processer som jag inte trodde var möjliga i min egen inre potential.
Annica Hermansson
Lina är fantastisk att som föreläsare sprida energi, glädje, insikter och en jäkel på att få personer att VILJA.
Camilla Helmér

FÖRELÄSNING

Jag boostar din ledning, ditt team, ditt företag och många på en gång!

Boka en inspirerande föreläsning som ger deltagarna inspiration, energi, kraft och kunskap som gör skillnad!

Lina-arms